abadlıq

is.
1. Hər hansı bir yerdə əhalinin yaşayışına lazım olan şərait və vəsait. Şəhərin abadlığına çox diqqət yetirilir. – Bakıda gedən quruculuq və abadlıq işlərinin sürət və vüsətini rayon mərkəzlərinə köçürməliyik. Ə. Vəl..
2. Abad yer, yaşayış yeri, yaşayış üçün yararlı yer; şenlik. Ölkəmizin hər yeri abadlıqdır. – İnsan abadlıq, bayquş xarabalıq sevər. (Ata. sözü). <Bədəl:> Az keçər, qardaşlar, Pərviz xan xaraba qoyduğu yerlərdə abadlıq görərsiniz. Ə. H..
3. məc. klas. Ruh rahatlığı, dərdsizlik, qayğısızlıq mənasında. Hiç rəng ilə mənə abadlıq mümkün deyil. F..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • abadi — f. abad olma, abadlıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • abadanlıq — is. 1. Bax abadlıq. Hərə bir əl qoysa abadanlığa; Kəndimiz böyüyüb bir şəhər olar. S. V.. <Kəndlilər> bir yerdə işləsinlər; . . hökumət bu işə kömək də edir, pul da buraxır, maşın da verir, abadanlıq üçün lazımi şeylər də buraxır. T. Ş. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bələdiyyə — is. <ər.> Şəhər, rayon, kənd kimi yaşayış məntəqələrində abadlıq, təmizlik, kommunal və s. xidmətlərə baxan, üzvləri xalq tərəfindən seçilən idarə. Bələdiyyə rəisi. Bələdiyyə idarəsi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • komisyun — <lat.> bax komissiya. <Məmmədova> kəndin abadlıq komisyonunun üzvüdür. Ə. S.. İkram atasına açıqca demişdi ki, maarif nazirliyinə ərizə yazıb komisyonu mən gətirtmişəm. Ə. Ə.. ◊ Komisyon mağazası – əhalidən götürdüyü şeyləri müəyyən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • quruculuq — is. 1. Qurma, tikmə, bina etmə, yaratma, təşkil etmə, təsis etmə işi; yaradıcılıq. Ölkə müharibəni qurtardıqdan sonra, dinc quruculuq yoluna keçməyə başladı. Atom enerjisi dinc quruculuq məqsədləri üçün istifadə olunmuşdur. 2. İnşaat, tikinti.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qənaətcil — sif. 1. Hər şeyə qənaət edən, azla kifayətlənən. Qənaətcil adam. – Müdrik adamlar deyiblər: «Abadlıq istəyirsinizsə, çalışqan olun, dövlət istəyirsinizsə, qənaətcil olun, çox dost istəyirsinizsə təvazökar olun». «Qabusnamə». 2. Qənaətə imkan… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xarabazar — is. <ər. xərabə və fars. . . . zar> klas. Xarabalıq, viranəlik, xaraba qalmış yer. <Mirzə Sadıq Fərhada:> Oğlum, xarabazarlar arasında abadlıq axtarma. C. C.. <Qurd Kərim:> Hər yana baxırsan xarabazardır; Dolub dilənçiylə küçə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.